Trang chủLS iP5A
LS iP5A

LS iP5A

Giá:

Vui lòng gọi

Series : iP5A
Xuất xứ : Korea
Hãng : LS
Bảo hành: 12 tháng

Đặt Hàng Ngay

 
   

Tính Năng

Part number Descriptions
Starvert iP5A (certified by DNV) based on old platform : v/f, sensorless vector control, VT drive, RS485(LS Bus), aproved for marine use from DNV(Det Norske Veritas)
SV008IP5A-4NE 0.75kW(1HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV015IP5A-4NE 1.5kW(2HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz
SV022IP5A-4NE 2.2kW(3HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV037IP5A-4NE 3.7kW(5HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV055IP5A-4NE 5.5kW(7.5HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV075IP5A-4NE 7.5kW(10HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV110IP5A-4NE 11kW(15HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV150IP5A-4NO 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV150IP5A-4NOL 15kW(20HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in DC reactor
SV185IP5A-4NO 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV185IP5A-4NOL 18.5kW(25HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in DC reactor
SV220IP5A-4NO 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV220IP5A-4NOL 22kW(30HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in DC reactor
SV300IP5A-4NO 30kW(40HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz
SV300IP5A-4NOL 30kW(40HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, DC reactor
SV370IP5A-4O 37kW(50HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in keypad
SV370IP5A-4OL 37kW(50HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV450IP5A-4O 45kW(60HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in keypad
SV450IP5A-4OL 45kW(60HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV550IP5A-4O 55kW(75HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in keypad
SV550IP5A-4OL 55kW(75HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%),0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV750IP5A-4O 75kW(100HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad
SV750IP5A-4OL 75kW(100HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV900IP5A-4O 90kW(125HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad
SV900IP5A-4OL 90kW(125HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV1100IP5A-4OL 110kW(150HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV1320IP5A-4OL 132kW(175HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV1600IP5A-4OL 160kW(215HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV2200IP5A-4OL 220kW(300HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV2800IP5A-4OL 280kW(350HP), 3 phase, 380~480VAC(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad, DC reactor
SV3150IP5A-4O 315kW(400HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad
SV3750IP5A-4O 375kW(500HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad
SV4500IP5A-4O 450kW(600HP), 3 phase, 380~480VAC (+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~120Hz, built-in keypad
LOADER-LCD,SV-IP5A LCD display keypad for iP5A
OPTION LonWork CARD,IP5A LonWorks communication board
OPTION BACNet CARD,IP5A BACnet communication board
OPTION RS485/Modbus-RTU CARD,IP5A,EXPORT RS485(LS bus / ModbusRTU / Metasys-N2) communication board
OPTION MODBUS TCP,SV-iP5A Modbus TCP communication board - only for IP5A based on new platform  / 64000022BD INV,OPTION MODBUS/TCP CARD,VS1PF
OPTION CC-LINK CARD,IP5A/iV5 CC-LINK communication board (CC-LINK Ver.1.1) - only for IP5A based on new platform

Thông số kỹ thuật