Aptomat LS – MCCB

Aptomat LS – MCCB

Giá:

Vui lòng gọi


 
   

Tính Năng

1. LS MCCB 2P

MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha
Tên hàng In (A) Icu(KA)
ABN52c 15-20 -30-40-50A 30
ABN62c 60A 30
ABN102c 15-20-30-40-50-60-75-100A 35
ABN202c 125-150-175-200-225-250A 65
ABN402c 250-300 -350-400A 50
ABS32c 10A 25
ABS102c 75-100-125A 85
BS32c (ko vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5
BS32c w/c (có vỏ) 6-10-15-20-30A 1.5

2. LS MCCB 3P

MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha
Tên hàng In (A) Icu(KA))
ABN53c  15-20-30-40-50A 18
ABN63c 60A 18
ABN103c 15,20,30,40 ,50,60,75,100A 22
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30
ABN203c 100,125,150,175,200,225,250A 30
ABN403c 250-300-350-400A 42
ABN803c 500-630A 45
ABN803c 800A 45
ABS33c 5A-10A 14
ABS53c 15-20-30-40-50A 22
ABS103c 15,20,30,40,50,60,75,100,125A 42
ABS203c 150,175,200,225,250A 42
ABS403c 250-300-350-400A 65
ABS803c 500-630A 75
ABS803c 800A 75
ABS1003b 1000A 65
ABS1203b 1200A 65

3. MCCB SUSOL 3P

MCCB SUSOL 3 PHA
Tên hàng In (A) Icu(KA)
U: Fixed thermal , fixed magnetic trip units
TD100N FTU100 20-25-32-40-50-63-80-100 50
TD160N FTU160 125A 50
TD160N FTU160 160A 50
TS250N FTU250 125-160-200A 50
TS250N FTU250 250A 50
TS400N FTU400 300-400A 65
TS630N FTU630 500, 630A 65
TS800N FTU800 800A 65
MU: Adjustable the     rmal, fixed magnetic trip units (0.8~1)
TD100N FMU100 32-40-50-63-80-100A 50
TD160N FMU160 125A 50
TD160N FMU160 160A 50
TS250N FMU250 200A 50
TS250N FMU250 250A 50
TS400N FMU400 300, 400A 65
TS630N FMU630 500, 630A 65
TS800N FMU800 800A 65
ATU: Adjustable thermal, Adjustable magnetic trip units
TS160N ATU160 160A 50
TS250N ATU250 200A 50
TS250N ATU250 250A 50
ETU: Electronic trip units: chỉnh 13 bước từ 0.4->1 x ln
0N ETS23 250A 50
TS400N ETS33 400A 65
TS630N ETS33 630A 65
TS800N ETS43 800A 65
TS1000N 3P (trip AG6) 1000A 50
TS1250N 3P (trip AG6) 1250A 50
00N 3P (trip AG6) 1600A 50
PHỤ KIỆN MCCB Susol
Shunt release: SHT for TD, TS100->800
Undervoltage release: UVT for TD, TS100->800
Auxiliary switch: AX for TD, TS100->800
Alarm switch: AL for TD, TS100->800
Fault alarm switch: FAL for TD, TS100->800
Motor operator: MOP1 for TD100, 160
Motor operator: MOP2 for TS100, 160, 250
Motor operator: MOP3 for TS400, 630
Motor operator: MOP4 for TS800
Spreader SP33a TS400-TS630
Spreader SP43 TS800

4. LS MCCB 3P Chỉnh dòng

MCCB (Áptomat) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.8~1) x ln max
Tên hàng In (A) Icu(KA))
ABE 103G 63-80-100A 16
ABS 103G 80-100A 25
ABE 203G 125-160-200-250A 16
ABS 203G 125-160-200-250A 25
TD100N FMU100 32-40-50-63-80-100A 50
TD160N FMU160 125A 50
TD160N FMU160 160A 50
TS250N FMU250 200A 50
TS250N FMU250 250A 50
TS400N FMU400 300, 400A 65
TS630N FMU630 500, 630A 65
TS800N FMU800 800A 65
TS1000N 3P (AG6) 1000A 50
TS1250N 3P (AG6) 1250A 50
TS1600N 3P (AG6) 1600A 50

5. Phụ Kiện MCCB

PHỤ KIỆN MCCB
Shunt Trip
(SHT)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
ABS1000A & 1200A
TS1000~1600
Under Vol. Trip
(UVT)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
1200AF
Auxiliary switch
(AX)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
1200AF
Alarm switch
(AL)
ABN53c~ABH250c
ABN400~ABS800AF
1200AF
AL/AX ABN53c~ABH250c
BusbarABN/S803c 500-600-800A
Spreader SP33a TS400-TS630
Spreader SP43 TS800
Busbar for 3P TS1600

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ tốt nhất >>>

Thông số kỹ thuật

Sản phẩm cùng loại khác